Teacch Programı

Teacch Programı
Teacch Programı

Bu yöntem yapılandırılmış öğretim olarak da bilinen bir yöntemdir. Bu yöntemde çocuğun becerileri, ilgi alanları ve gereksinimleri temel alınır. Bu yöntem, çocuğun çevreye uyması değil, çevrenin çocuğa uyması amaçlanarak uygulanır.Dolayısıyla, fiziksel ortam özel olarak yapılandırılır, etkinlikler tahmin edilebilir şekilde düzenlenir, takip edilebilecek görsel planlar hazırlanılır ve yapılandırılmış çalışma alanları kullanılır. Çocuklar kendilerine ait çalışma köşelerinde görsel planlarını takip ederek belli becerileri yerine getirirler. Böylece başkalarına bağımlılıkları en aza indirilmeye çalışılır.