Zihin Kuramı

Zihin Kuramı
Zihin kuramı, temel olarak diğerlerinin de zihinleri olduğunu bilme ve bu zihinleri anlayabilme becerisidir.

Zihin kuramı sosyal yaşam ile yakından ilişkilidir. Empati kurma, duyguları anlama, şakaları ve kandırmacaları anlama, karşımızdaki insanın istek ve inançlarını bilme ve anlama gibi geniş bir alanda kendini göstermektedir. Bunun yanında sembolik oyundaki gecikmeler, akli durum sözcüklerini kullanmada eksiklikler, karmaşık duyguların nedenlerini anlamada güçlükler, bir hareketin kazara ya da bilinçli yapıldığını anlamada güçlükler, kandırmacaları şakaları, mecazi ifadeleri anlamada güçlükler görülmektedir. Zihin kuramı, deneyim ve çalışma ile geliştirilebilen görevleri öykü ve çeşitli etkinliklerle kazandırmayı hedefler.